+ 5 jaren

M&K, stavební servis spol. s r.o.

Palackého 128
289 03 Městec Králové
Tsjechië

Bedrijfsinformatie M&K, stavební servis spol. s r.o.

Presentatie

Sales division - wholesale distribution depot Alfa - wholesale with plumber's goods and equipment for bathrooms

Algemene informatie

Oprichtingsjaar 1991
16577990
Maatschappelijk kapitaal 1.200.000 CZK
Type bedrijf Hoofdkantoor
BTW CZ16577990
Fax +420 325 643 277
Website http://www.m-k.cz

Merken

 • EUROPA 

Banken

 • Raiffeisenbank 1016004588/5500

Import

Gebied: West-Europa, Centraal/Oost-Europa
Land: Duitsland, Polen

Certificaten

 • Type :

  ISO 9001: 2008

Kerncijfers M&K, stavební servis spol. s r.o.

Werknemers

 • Bedrijf

  27 Werknemers

Omzet

 • 2017

  140.000.000 CZK

 • 2016

  147.888.000 CZK

 • 2015

  148.277.000 CZK

 • 2014

  127.473.000 CZK

Kaderleden M&K, stavební servis spol. s r.o.

Kaderleden

Ing. Lubor Motejlek

Zaakvoerder/Eigenaar/Vennoot (Jednatel, společník)

Ing. Milan Korynta

Zaakvoerder/Eigenaar/Vennoot (Jednatel, společník)

Activiteiten M&K, stavební servis spol. s r.o.

Bijkomende activiteiten

 • Producent
 • Distributeur
 • Dienstverlener

Andere classificaties (voor sommige landen)

NACE CZ (CZ 2008) :
Výstavba budov (41)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten (41)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků (234)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Vervaardiging van andere keramische producten (234)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výstavba bytových a nebytových budov (412)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Burgerlijke en utiliteitsbouw (412)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výstavba inženýrských sítí (422)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven (422)
NACE CZ (CZ 2008) :
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce (432)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie (432)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením (465)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur (465)
NACE CZ (CZ 2008) :
Nespecializovaný velkoobchod (469)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Niet-gespecialiseerde groothandel (469)
NACE CZ (CZ 2008) :
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství (711)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs (711)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů (2221)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof (2221)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba plastových výrobků pro stavebnictví (2223)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw (2223)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba ostatních plastových výrobků (2229)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Vervaardiging van andere producten van kunststof (2229)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba keramických sanitárních výrobků (2342)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Vervaardiging van sanitair aardewerk (2342)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba ostatního nábytku (3109)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Vervaardiging van andere meubelen (3109)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výstavba bytových a nebytových budov (4120)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Burgerlijke en utiliteitsbouw (4120)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny (4221)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen (4221)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace (4222)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie (4222)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výstavba ostatních staveb j n (4299)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. (4299)
NACE CZ (CZ 2008) :
Elektrické instalace (4321)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Elektrische installatie (4321)
NACE CZ (CZ 2008) :
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace (4322)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling (4322)
NACE CZ (CZ 2008) :
Truhlářské práce (4332)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Schrijnwerk (4332)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní specializované stavební činnosti j n (4399)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g. (4399)
NACE CZ (CZ 2008) :
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi (4612)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten (4612)
NACE CZ (CZ 2008) :
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály (4613)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen (4613)
NACE CZ (CZ 2008) :
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly (4614)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen (4614)
NACE CZ (CZ 2008) :
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost (4615)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren (4615)
NACE CZ (CZ 2008) :
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s textilem, oděvy, kožešinami, obuví a koženými výrobky (4616)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren (4616)
NACE CZ (CZ 2008) :
Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky (4618)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen (4618)
NACE CZ (CZ 2008) :
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení (4619)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment (4619)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod s textilem (4641)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Groothandel in textiel (4641)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou (4643)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten (4643)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími prostředky (4644)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Groothandel in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen (4644)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly (4647)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Groothandel in huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur (4647)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty (4648)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Groothandel in uurwerken en sieraden (4648)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost (4649)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Groothandel in andere consumentenartikelen (4649)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem (4651)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Groothandel in computers, randapparatuur en software (4651)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly (4652)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan (4652)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím (4661)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw (4661)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením (4666)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden (4666)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky (4671)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten (4671)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky (4672)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Groothandel in metalen en metaalertsen (4672)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením (4673)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair (4673)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami (4674)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Groothandel in ijzerwaren en in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming (4674)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod s chemickými výrobky (4675)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Groothandel in chemische producten (4675)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod s ostatními meziprodukty (4676)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Groothandel in andere intermediaire producten (4676)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod s odpadem a šrotem (4677)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Groothandel in afval en schroot (4677)
NACE CZ (CZ 2008) :
Nespecializovaný velkoobchod (4690)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Niet-gespecialiseerde groothandel (4690)
NACE CZ (CZ 2008) :
Architektonické činnosti (7111)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Architecten (7111)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of plastics products (2220)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of other porcelain and ceramic products (2393)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of furniture (3100)
ISIC 4 (WORLD) :
Construction of buildings (4100)
ISIC 4 (WORLD) :
Construction of utility projects (4220)
ISIC 4 (WORLD) :
Construction of other civil engineering projects (4290)
ISIC 4 (WORLD) :
Electrical installation (4321)
ISIC 4 (WORLD) :
Plumbing, heat and air-conditioning installation (4322)
ISIC 4 (WORLD) :
Building completion and finishing (4330)
ISIC 4 (WORLD) :
Other specialized construction activities (4390)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale on a fee or contract basis (4610)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale of textiles, clothing and footwear (4641)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale of other household goods (4649)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software (4651)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts (4652)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies (4653)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale of other machinery and equipment (4659)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products (4661)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale of metals and metal ores (4662)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale of construction materials, hardware, plumbing and heating equipment and supplies (4663)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c. (4669)
ISIC 4 (WORLD) :
Non-specialized wholesale trade (4690)
ISIC 4 (WORLD) :
Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)